Sektionen

Org.nr:802499-4439 

Besöksadress: Kabelgatan 9 943 31 Öjebyn

Postadress: Stationsvägen 1 942 94 Sikfors 

Bankgiro: 5332-6534  Swish 123 116 85 90

SSRK Piteåsektionen 2019


Ordförande/Jaktansvarig

Vice ordförande

Kassör/Viltspåransvarig

Sekreterare

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Suppleant 1 /Utbildningsansv.

Suppleant 2

Valberedning sammankallande

Helena Öberg

Valberedning

Emma Ullertun

Revisor

Per Lindström

Revisorsuppleant

Helena Sandström-Jonsson

Välkommen till
SSRK-Piteåsektionen


Vi anordnar aktiviteter av olika slag.


Det ska vara intressant, utvecklande och framförallt roligt att vara aktiv med sin hund. Det är vi medlemmar tillsammans i sektionen som anordnar dessa aktiviteter. Kom med förslag! såklart får alla raser vara med om aktiviteten passar för det, den informationen ges för varje aktivitet. Medlemmar med spaniel och retriever har alltid förtur. Även icke medlemmar är välkomna om plats finns.

Nationell Utställning

Genomförs årligen av vår sektion


Inofficiell hundutställning:
Anordnas ibland i vår sektion, det är en bra träning inför officiella utställningar.


Jaktprov:
Varje år i september anordnar Piteåsektionen ett officiellt jaktprov retriever-B i alla klasser.
Anmälan sker i SSRK-prov på ssrk.se


Viltspårprov:
Det går att anmäla sig till rörliga prov i Piteå, både anlagsklass & öppenklass.


Kurser:
Ibland anordnas kurser av olika slag med instruktör, medlemmar har alltid förtur. 

Träningar:
Det är alltid kul att träna tillsammans, dra ihop ett gäng och träna det just ni tycker är roligt. På vår fb sida kan man skicka frågan om någon har lust att haka på. Piteåsektionen är en "underliggande" klubb till SSRK-Norrbottensavdelningen, som i sin tur är en underliggande avdelning till SSRK (Svenska spaniel och retrieverklubben) 
I Norrbotten finns förutom Piteåsektionen även Boden, Kalix, Kiruna samt Luleåsektionen.

På ssrk.se hittar du länkar till alla avdelningar och sektioner i Sverige.

Ny som "gammal" medlem, så är det bara roligt om du vill vara aktiv med att anordna och hjälpa till! det behövs alltid funktionärer på våra prov, inoff utställningar eller andra aktiviteter, du lär dig mycket genom att vara delaktig. Kom jättegärna med förslag till styrelsen på olika aktiviteter och kurser, var med och anordna, det är VI alla medlemmar tillsammans som gör vår förening, ju fler som vi vara med och anordna desto mer aktiviteter :) 

Var inte "rädd" för att ta kontakt, ringa eller maila!

Varmt Välkommen!

Org.nr:802499-4439 

Besöksadress: Kabelgatan 9 943 31 Öjebyn

Postadress: Stationsvägen 1 942 94 Sikfors 

Bankgiro: 5332-6534  Swish 123 116 85 90