Sektionen

Piteå Sektionen

SSRK Piteåsektionen 2019
Ordförande/Jaktansvarig

Vice ordförande

Kassör/Viltspåransvarig

070-545 41 85

070-234 85 50

070-542 63 28Sekreterare

Ledamot

Ledamot

070-180 80 54

070-676 71 59

070-282 53 60Ledamot

Suppleant 1/Utbildningsansv.

Suppleant 2

073-810 24 80

070-261 51 99

073-054 38 17Valberedning sammankallande

Valberedning

Helena Öberg

Emma Ullertun

070-653 67 74

070-651 18 72Revisor

Revisorsuppleant


Per Lindström

Helena Sandström-JonssonOrg.nr:802499-4439  Postadress: Stationsvägen 1 942 94 Sikfors  Bankgiro: 5332-6534 

                                                                                                                                                                                           

  Webmaster: webmaster@ssrkpitea.se                 SSRK Piteå © 2017