Sektionen

SSRK Piteåsektionens styrelse 2018

Ordförande

Lage Forsberg

070-545 41 85

 

 

 

 

 

Vice Ordförande Ledamot

Vakant

 

 

 

 

 

Sekreterare

Fredrik Danielsson

070-542 63 28

 

 

 

 

Kassör

Thord Nilsson

0706959771

 

 

 

 

Ledamot

Anette Jonsson

072-246 50 08

 

 

 

 

Ledamot

PatrikHäggqvist

070-3925068

 

 

 

 

Ledamot

Emelie Jonsson

070-6767159

 

Ledamot

Gunilla Berglund

070-234 85 50

 

 

 

 

 

Suppleant

Susanne Suomi

070-511 45 43

 

 

 

Suppleant

Susanne Nilsson

070-261-51 99

 

 

 

 

Suppleant

Hanna Johansson

073-069 29-64

 

 

 

 

Revisor

Per Lindström

 

 

 

 

 

Revisors suppleant

Helena Sandström-Jonsson

 

 

 

 

 

Valberedning

Helena Öberg

070-653 67 74

 

Emma Ullertun

 

Jaktprov retriever sammankallande

Ulla Nilsson

070-379 43 33

 

 

 

 

 

Viltspår sammankallande

Fredrik Danielsson

070-542 63 28

 

 

 

Utställning sammankallande

Anette Jonsson

072-246 50 08

 

 

 

Utbildningsansvarig

Susanne Nilsson

070-261 51 99

 

 

 

 

Viltspårdomare

Bengt Hällström

070-694 23 73

 

 

 

 

Roger Marklund

070-325 40 10

 

 

 

 

 

Ulf Viklund

Har paus 2018

 

 

 

 

 

 

Org.nr:802499-4439 Postadress: Kringstorpsvägen 4, 946 31 Roknäs Bankgiro: 5332-6534

Piteå Sektionen

Webmaster: webmaster@ssrkpitea.se SSRK Piteå © 2017