Idag har PM till alla fullt betalda deltagare på den inofficiella utställningen sänts ut.

Nummerlappar delas ut på plats och kommer fungera som inträdesbiljett. Vi kan tyvärr inte tillåta publik på plats utan endast våra funktionärer och deltagare får vara med på utställningen.

 Bedömningsordning ej ännu beslutad.