Välkommen till SSRK Piteåsektionens årsmöte!

Dag: 2 Februari
Tid: 18.00
Plats: Klubblokalen, Kabelgatan 9, Öjebyn

Årsmöteshandlingar och sedvanlig genomgång av verksamhetsåret.

Vid mötet äger varje till sektion hörande medlem rätt att föra talan och utöva rösträtt från det år under vilket denne fyller 16 år. Så passa på att komma och göra din röst hörd och komma med förslag på aktiviteter som just du önskar att SSRK Piteåsektionen ska genomföra under verksamhetsåret.

 

Har du någon du vill nominera?
Förslaget ska innehålla:

  • Vilken funktion som avses
  • Namn
  • Uppgift om att den förslagne kandiderar

Förslag till val ska vara styrelsen tillhanda senast den 17 januari 2023
Skickas till anmalan@ssrkpitea.se