Höstterminens inomhusträning på Hundvis var uppskattad så styrelsen beslutade att boka 11 träffar under vårterminen också. Första träffen är redan nu på torsdag 5/1 så skynda dig att anmäla!

  Egenträning innebär att man själv lägger upp sin träning utan någon som leder kvällen. Dock är det fullt möjligt att fråga andra medlemmar på plats om råd, tips eller att träna moment ihop.

  betala via swish eller bankgiro, summan är 200kr totalt och det skall betalas innan du kommer för första gången. Det kommer alltså inte vara betalning vid varje tillfälle. Kopia/print screen på betalning sänds snarast till anmalan@ssrkpitea.se

  Träning med lös hund får endast ske om alla deltagare är med på det!

   

   

  Du som betalat in kommer läggas till/få ansöka om inträde i en grupp på Facebook där kod publiceras av Hundvis ägare inför varje tillfälle.  

  Tänk på att vintern är en perfekt tid för att pilla på de där små delarna i olika moment och finslipa inför den kommande våren när utomhusträningen börjar om. Fundera gärna ut några olika saker du kan/behöver träna på och anpassa sedan träningen efter hur många som är på plats för att alla ska få utrymme.

  Precis som förra gången kommer det inte vara tillåtet att nyttja balanshinder.
  Detta då det är så lätt hänt att en hund faller ned och skadar sig och denna risk ökar markant om även föraren är oerfaren.