Det ser mörkt ut, och nu talar vi inte om åskmoln utan om bristen på funktionärer. Alla är vi medlemmar i samma klubb och behöver hjälpas åt för att klubben ska finnas kvar. Varje år är det styrelsemöte, men detta är inte ett möte där arbetare till årets evenemang väljs ut, det är ett möte där vi som medlemmar väljer vem som skall representera klubben under ett till två år. De som väljs ut har mandat att i alla medlemmars ställe fatta beslut med utgångspunkt mot de stadgar som är skapade av SSRK centralt.

Det kan liknas med fackliga representanter på en arbetsplats. Det är inte dessa som själva ska se till att saker genomförs utan de ska framföra medlemmarnas intressen och önskemål. På samma sätt är det i vår klubb, vi behöver hjälpas åt för att kunna genomföra exempelvis utställning och jaktprov.

En sektion får enbart in pengar genom arrangerade aktiviteter, dvs SSRK Piteåsektionen får ingen del av den medlemsavgift som du som medlem betalar in. Det betyder att t.ex. att den årliga inofficiella utställningen är en stor källa till den årliga inkomsten som ska exempelvis täcka lokalhyra, inköp av vilt, instruktörer och liknande.

När det kommer till den officiella utställningen så består SSRK Piteåsektionens inkomst av det som vi får in på fik och parkering, övriga inkomster (och förluster) är SSRK Norrbottensavdelningens. Även avdelningen är vi som medlemmar i SSRK en del av, men den ligger ”ett steg högre upp”. Det som vi måste tänka på är att utan en avdelning kan inte en sektion existera. I förlängningen kan man säga att utan hjälp av medlemmar kommer varken Piteåsektionen eller Norrbottensavdelningen finnas kvar i framtiden. Då försvinner även våra jaktprov och utställningar.

Avdelningen får in pengar på de officiella delarna som utställning (även jaktprov, men dessa går oftast med minus). Så kan inte sektionen vara behjälplig går det inte att hålla officiella aktiviteter och dessa kommer försvinna tillsammans med såväl avdelning som sektioner.

Arbetet i en ideel förening är inget man brukar få betalt för, se bara på barnens aktiviteter som fotboll och hockey där föräldrar förväntas sälja och måste ställa upp som gratisarbetare. I vår klubb har vi inte detta som krav men kanske det måste till? Det är svårt att få folk att ställa upp och klubben har trots flera förfrågningar endast 4 anmälda funktionärer till utställningen den 29/7. En av dessa är inte ens medlem utan ställer upp för andra året på rad för att hon vill hjälpa oss.

Som bakgrund till detta har SSRK Piteåsektionens styrelse beslutat att de medlemmar som hjälper till under hela den officiella utställningen, dvs från start till slut, kommer få 1 termin gratis egenträning på Hundvis, ca 10 tillfällen. Detta gäller den träning som SSRK Piteåsektionen bokar under lågsäsong för att möjliggöra träning vintertid för medlemmar.