Verksamhet

Årliga aktiviteter

Inofficiell hundutställning
Målet är 1-2 inofficiella utställningar/år, detta är ett utmärkt sätt att träna både handler och hund inför officiella utställningar.

Jaktprov
Ett officiellt jaktprov retriever-B, alla klasser.

Kurser
Tack vare engagerade instruktörer har SSRK Piteå möjlighet att erbjuda flera kurser under året, medlemmar har alltid förtur. 

Nationell Utställning
En officiell utställning genomförs av vår sektion.

Träningar
Genom ditt medlemskap blir du en del av vår gemenskap och har möjlighet att träffa andra med samma intresse. Många av medlemmarna går ihop för gemensam träning, och då varje individ besitter olika kuskap så kan man träna ihop och lära av varandra. Så dra ihop ett gäng och träna det just ni tycker är roligt!

På våra Facebooksidor SSRK-Piteå och Hundungdom SSRK Piteå kan man skicka förfrågan om någon har lust att haka på.

 

vår verksamhet

Det ska vara intressant, utvecklande och framförallt roligt att vara aktiv med sin hund,

medlemmarna är de som skapar klubben så var inte rädd för att komma med aktivitetsförslag!